top
logo


Kort referat från årsmötet 2014-04-24

- Medlemmar som vill avsäga sig en funktionärsuppgift inför årsmötet behöver meddela detta senast vid båtklubbens höstmöte, ungefär sex månader före ordinarie årsmöte. Detta för att valberedningen skall få tid till att förbereda förslag till nya val.

- Det har varit stora kostnader över budget under 2013 pga. oväntade problem i rännan. Ekonomin behöver en buffert, men inga avgifter behöver höjas inför 2015. En höjning gjordes med 100 kr per båtplats redan inför 2014. Under 2014-2015 skall det inte göras några stora reparationer som medför stora kostnader.

- Medlemskapet i ÖVBF och Båtunionen diskuterades.

- Intresset för årsmötet diskuterades. Hur kan man få upp intresset?

- En klubbfest för invigning av all ombyggnation önskas att genomföras till sommaren, men det behövs en festkommitte för att göra detta möjligt.

- Förslag till ändringar för moderniserade stadgar diskuterades och beslutades. För att dessa ändringar skall kunna träda i kraft krävs ett ytterligare årsmötes beslut om dessa ändringar.

 
Försäkra din båt

Båtplats i klubben kräver att du har åtminstone ansvarsförsäkring. Som båtägare har man ganska stort ansvar på sjön enligt gällande regler. Tänk också på att om något händer med just din båt så kan det påverka andras båtar också.

 
Uppge mobil och adressuppgifter

Anmäl alltid förändringar av hemnummer, mobilnummer, epost och adressuppgifter här på klubben hemsida.

Anmälda mobilnummer listas i årsutskicket som en säkerhet för att kunnas nås och nå andra på sjön, men också för att kunna nå båtägare om båt och båtplats av t.ex. båtvakten.

Lämna dina uppgifter via länken i menyn till vänster.

 
Styrelsefunktioner

Ordförande Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den
405 53, 070-926 21 14
Kassör Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den
070-649 60 42
Hamnfogde Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den
406 98
Sekreterare  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den
40111

 
Bilder från bygge i hamnen

Missa inte bilderna från vårt arbete i hamnen.

Se bilderna här.

 
Håll koll!

SMHI Prognos | Observationer | Vattenstånd Vattenstånd tidigare mätningar

Lappgrundets topp
58 41.104, 13 41.979
Myrgrund
58 40.546, 13 41.211

 

bottom
top
Annons

bottom